תביעה בין יורשים ביחס לנכס נדל"ן

 

במקרים רבים כולל רכושו של המנוח נכס נדל"ני – בית מגורים, דירות להשקעה, חנויות או משרדים; במרבית המקרים מרבית שווי העיזבון הינם הנכסים הנדל"ניים של המנוח. כאן משתלבים דיני המשפחה עם דיני המקרקעין.

על פי דין, רכושו של אדם מחולק לאחר מותו בין קרובי משפחתו, מחצית לבן הזוג והיתרה בחלוקה שווה בין הילדים. כך במקרה שהמנוח לא ערך צוואה. במקרה שהמנוח ערך צוואה - החלוקה תהיה לפי הרשום בצוואה. ישנם מקרים בהם ניתן לתקוף הרשום בצוואה ולטעון בבית המשפט כי יש לחלק הרכוש אחרת בין היורשים, לדוגמא כאשר הטענה כי המנוח לא היה כשיר כשערך את הצוואה, כאשר היא נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, או כאשר אין היא ברורה - באופן שלא ניתן לבצעה באופן מעשי;

 

אלו חמשת השאלות החשובות ביותר שעליכם לשאול במקרה שהנכם יורשים של נכס נדל"ני:

 

✓ האם נערכה צוואה הכוללת את הנכס?

 

✓ האם הצוואה שנערכה תקפה על פי דין?

 

✓ האם  לבת זוג או ידועה בציבור של המנוח יש זכויות בנכסי המנוח?

 

✓ על שם מי רשומות הזכויות בנכס כיום?

 

✓ האם הבנוי בפועל בנכס תואם את הרשום במרשם הזכויות?

 

 

 שאלות? הבהרות? מוזמנים דרך לשונית "להיות בקשר" למעלה משמאל  

 

 

תביעה לפינוי מושכר עסקי

 

הבסיס של העסק הינו כמובן המקום הפיזי בו הוא מתנהל; לעיתים על בסיס לקוחות מקומיים, כמו במספרה למשל. תביעת פינוי הינה כמובן מטרידה מאד, ומערערת את השקט הנפשי של בעל  העסק;

 

אלו חמשת השאלות החשובות ביותר שעליכם לשאול עצמכם במידה שהוגשה כנגד העסק שלכם תביעת פינוי;

 

✓ תוך כמה זמן עלי להגיש כתב הגנה?

 

✓ האם מסחרית מה שהובטח לי במסגרת חוזה השכירות קוים בפועל? (במידה שלא ניתן לפתח טענת קיזוז)

 

✓ האם העסק צבר מוניטין במיקום הספציפי שלו?

 

✓ באיזה תשלום או מחיר אהיה מוכן לסיים הפרשיה ללא הליכים משפטיים?

 

✓ האם יש שוכרים נוספים באזור נגדם הוגשה תביעה דומה באופן  שפעולה משותפת תביא לחסכון בייצוג משפטי?

 

 

 שאלות? הבהרות? מוזמנים דרך לשונית "להיות בקשר" למעלה משמאל    

 

 

 

תביעה בגין הפרת עסקת מכר

 

מסיבות שונות לעיתים עסקאות מכר אינן יוצאות אל הפועל, "מתפוצצות" בלשון העם; או אז מוגשת תביעה לבית המשפט המוסמך; במידה שעורך דין אחד יצג את שני הצדדים לעסקה הוא מנוע מליצגם בבית המשפט ועל הצדדים לבחור עורך דין אחר.

 

 

אלו שלוש השאלות החשובות ביותר שעליכם לשאול עצמכם במקרה של הפרת עסקה:

 

✓ האם מטרתכם לקיים את העסקה או לצאת ממנה תוך מזעור הנזק?

 

✓ מהם מכלול הנזקים שנגרמו לכם מהנושא? מול הבנק למשכנתאות,  שכר דירה עודף, תשלומים לנותני שירותים שונים, (מתווך, עורך דין) – יש לארגן תיק מסמכים וקבלות מסודר; שימו לב שבבית המשפט רק נזקים המוכחים בכתב נספרים.

 

✓ מהו הסכום הכספי המרבי המוטל בסיכון?

 

 שאלות? הבהרות? מוזמנים דרך לשונית "להיות בקשר" למעלה משמאל    

 

 

 

 

 

 

תביעות נדל"ן

איילת נבו עו